Supervisie

Wat is het:
Supervisie is een bijzondere methode waarbij je onder begeleiding, met jezelf in dialoog gaat over vragen en thema's, die je tegen komt in je werk, in je studie en in je relaties. Door zowel je succes ervaringen als je obstakels te bestuderen, leer je meer over de manier waarop je dingen aanpakt. Bij supervisie neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Toos Bartlema is in supervisie gesprekken vooral een klankbord voor datgene wat je zelf aandraagt.
Toos eert altijd de onvoorspelbare factor in haar sessies en in het leven, datgene wat je niet in de hand hebt. Dat kan je lijf zijn, je omgeving of de natuur… allemaal mogelijke spiegels  die in supervisie trajecten een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
Binnen elk traject is er de mogelijkheid om met paarden te werken. Zij kunnen op zeer directe manier je gedrag spiegelen.

Voor wie is het:
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar haar/zijn eigen functioneren en wil reflecteren op ervaringen.
Supervisie vindt zowel plaats in individuele- als in groepsbijeenkomsten. Ook als begeleidingstrajecten binnen organisaties is supervisie een zeer efficiënte werkvorm.
In het kennismakingsgesprek stellen we een richtlijn voor het aantal sessies.

Wanneer:
Als je vragen en thema's je meer bezighouden dan het plezier in je werk, studie en/of relaties.